Budynek Hotelowo Biurowy

Wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych dla inwestycji: Budynek Hotelowo-Biurowo-Usługowy przy ul. Wojewódzkiej 12 w Katowicach w zakresie:

– instalacje C.T. + W.L.,

– instalacje freonowa,

– instalacje wentylacji,

– instalacje wody zimnej i c.w.u. + inne,

– instalacja hydrantowa,

– instalacja kanalizacyjna,

– kanalizacja deszczowa,

– kanalizacja technologiczna,

– technologia kotłowni gazowej o mocy 285 kW

– instalacja gazowa zasilająca kotłownię

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz