Budynki mieszkalne przy ul. Tomickiego 17,19 w Krakowie

Wykonanie prac instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tomickiego 17,19

-inst. wentylacji mech.

-inst. wew. C.o.

-inst. wod.-kan. z przyłączami

-inst. węzła cieplnego i c.w.u.

-sieć zew. Wodociągowa i kanalizacyjna

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz