Centrum Biurowe VINCI

Wykonanie robót w budynku Centrum Biurowe VINCI przy ul. Opolskiej 100 w Krakowie

-instalacja ciepła technologicznego,

-instalacja wod.-kan., deszczowa, hydrantowa,

-instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

-instalacja tryskaczowa wraz z przepompownią,

-instalacja oddymiania

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz