Hotel Bania

Wykonanie wszystkich robót instalacji sanitarnych i towarzyszących robót budowlanych przy budowie budynku „Hotel Bania****Thermal Ski” w Białce Tatrzańskiej.

-dostawa i montaż central wentylacyjnych

-wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

wykonanie instalacji chłodniczej VRV III DAIKIN,

-instalacja automatyki dla wentylacji i klimatyzacji,

-wykonanie instalacji wod.-kan.,

-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ,

-wykonanie instalacji ciepła technologicznego,

-wykonanie instalacji hydrantowej,

-wykonanie węzła cieplnego o mocy 900 kW,

-towarzyszące prace budowlane.

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz