Krakowskie Sukiennice

Remont i modernizacja obiektu zabytkowego krakowskich Sukiennic i podziemi Rynku Głównego w ramach projektu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa- szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” wraz z wykonaniem w obiekcie zabytkowym „Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku” będącą częścią Muzeum Narodowego w Krakowie mieszczącą się w budynku zabytkowym Sukiennic na Rynku Głównym

–  wykonanie robót wykończeniowych ogólnobudowlanych

– przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe,

– sieci zewnętrzne, gazowe, wod.-kan.,

– instalacja wentylacji i klimatyzacji,

– instalacja c.o. hydrantowa, gzowa, wod.-kan.,

– instalacja węzła cieplnego

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz