Międzynarodowy Port Lotniczy im. Pawła II Kraków- Balice

„Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice związanych z kompleksową realizacją:

a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminala pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki;

b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego”,- instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z maszynowniami,

– instalacji wentylacji przeciwpożarowej oddymiania i napowietrzana klatek schodowych,

– instalacji centralnego ogrzewania,

– instalacji ciepła technologicznego,

– technologii węzłów ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– instalacji wody lodowej z maszynowniami wody lodowej,

– instalacji chłodniczej freonowej split , VRV i klimatyzacji precyzyjnej,

– instalacji glikolowego odzysku ciepła, pomp ciepła i freecoolingu,

– instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,

– białego montażu wraz z wyposażeniem dla niepełnosprawnych,

– przeciwpożarowych instalacji hydrantowych i tryskaczowych wraz z pompownią tryskaczową,

– instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– projekty warsztatowe dla w/w systemów.

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz