Przebudowa i modernizacja budynku biurowego „K1”

Przebudowa i modernizacja budynku biurowego „K1” w Krakowie (dawne CBC – Cracovia Bussines Center) zlokalizowanego przy Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków – nazwa zadania inwestycyjnego: „Zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonych wraz z remontem nawierzchni istniejących zatok postojowych. Przebudowa wnętrz obiektu wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu użytkowania części parteru z funkcji biurowej na gastronomiczno – handlową wraz z przebudową strefy wejściowej istniejącego budynku biurowego przy Alei Pokoju 1 w Krakowie, Działki Nr 104/8, 104/11, 104/13 obręb 17 Śródmieście” oraz wykonanie „Przebudowy pomieszczeń lokali biurowych dla poszczególnych najemców

– Instalacje wentylacji bytowej (maszynownie, piony i rozprowadzenia poziome w budynku), wentylacja bytowa garaży, maszynownia bytowa garaży i systemu oddymiania,

– Instalacja klimatyzacji (źródło chłodu, piony i rozprowadzenia do pięter wraz z urządzeniami w serwerowniach),

– Instalacja wod.-kan., (zestawy hydroforowe, piony i poziomy w trzonie budynku, łazienki w częściach wspólnych),

– Instalacja hydrantowa (zestawy hydroforowe, piony, hydranty w częściach wspólnych i na pow. najemców),

– Instalacja tryskaczowa (maszynownia tryskaczowa, piony i poziomy na wszystkich kondygnacjach obiektu),

– Instalacja wentylacji oddymiającej i napowietrzającej (maszynownie, piony i poziomy na wszystkich kondygnacjach obiektu),

– Zabezpieczenia ppoż. dla instalacji zakresu Shell&Core,

– Instalacja CT dla kurtyn powietrza,

– Remont istniejącej instalacji grzewczej CO i CT,

– Remont central wentylacyjnych w obiekcie.

 

Kontakt

ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12
31-314 Kraków
NIP: 6761007421

Telefon: 012 638 30 30
Email: biuro@zistechnika.pl

Napisz do nas:

Wypełnij formularz